Home » Posts tagged with » Ze středu ven – umění regionů

Českú výtvarnú scénu výrazne formovali aj umelci z periférie

\

Českú výtvarnú scénu výrazne formovali aj umelci z periférie

Reprezentatívna vzorka českých umelcov, ktorých tvorba sa viaže k obdobiu okolo roku 1989 a po ňom (1985-2010), zachytáva umelecké dianie v českých a moravských regiónoch na výstave Ze středu ven – uměni regionů v Kunsthalle/Hale umenia. Reaguje na výstavy z posledných rokov v Čechách, ale i na Slovensku, ktoré hodnotili umelecký vývoj po politických zmenách.