Kasárne/Kulturpark, Galéria Alfa

Kukučínova 2


Artmisia storočím - Sto plus jeden - výstava

sobota - 29. 01. 2022 - nedeľa - 27. 02. 2022 - 13:00 - 19:00Výstavy
Artmisia storočím - Sto plus jeden - výstava

Jubileum je vždy príležitosťou hodnotiť a bilancovať. Rok 2021 bol rokom, v ktorom sme si pripomenuli sté výročie založenia najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku – Umeleckej besedy slovenskej a súčasne i významné dátumy jej konštituovania. Jej cieľom bolo pestovať krásne umenia, šíriť estetické hodnoty a hájiť umenie v troch odboroch – hudobnom, literárnom a výtvarnom.