Kunsthalle/Hala umenia Košice

Rumanova 1


Art & Tech Days 2021: Human Responsibility

pondelok - 22. 11. 2021 - nedeľa - 28. 11. 2021 - Celodenná akciaIné
Art & Tech Days 2021: Human Responsibility

Piaty ročník festivalu mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry Art & Tech  Days v Košiciach (22. – 28. 11. 2021), ktorý je reakciou na prestížny titul UNESCO Creative City of Media Arts, sa bude niesť v duchu Human Responsibility. Človek čelí zásadným výzvam. Umelá inteligencia a digitálna revolúcia, sociálna nerovnosť či digitálna demencia, klimatická zmena a jej dopady sa stali najväčšími problémami, ktorými by sa svet mal intenzívne zaoberať. Potrebujeme riešenia, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v spleti zložitostí a povedú k trvalo udržateľnej budúcnosti.

Art & Tech Conference

štvrtok - 25. 11. 2021 - Celodenná akciaIné
Art & Tech Conference

Nosným programom festivalu Art & Tech Days, ktorý bude v Košiciach v dňoch 22. – 28. novembra 2021 je medzinárodná konferencia, ktorá sa bude niesť v duchu témy Human Responsibility – ultimátnej zodpovednosti človeka za vplyv, využitie a rozvoj technológií a ich dopad na prostredie a človeka. Na tému zodpovednosti sa Art & Tech Conference pozrie prostredníctvom  odborníkov z viacerých oblastí.