Výmenník Obrody

Obrody 4


Vedecký brloh: Mozog - základňa pamäti

sobota - 15. 12. 2018 - 14:00 - 16:00Iné

O najnovších bádaniach a poznatkoch o neuveriteľnej mozgovej štruktúre porozpráva RNDr. Terézia Kisková PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ vo Vedeckom brlohu na ténu Mozog – základňa pamäti, ktorý sa uskutoční 15. decembra o 14:00 hod. vo Výmenníku Obrody.