Prednášky a diskusie

Master Class – tanečné prednášky

streda - 28. 11. 2018 - štvrtok - 29. 11. 2018 | 17:00 - 19:00
Prednášky a diskusie
 

V rámci projektu Master Class – tanečné workshopy a odborné prednášky, ktorého hlavným realizátorom je Občianske združenie VIVA – tanečná škola Košice, sa 28. a 29. novembra uskutočnia odborné prednášky. Témou prvej je Profesionálna kariéra tanečného umelca z pohľadu učiteľa tanečného konzervatória, interpreta, baletného majstra Baletu Slovenského národného divadla a vysokoškolského pedagóga. Prednášať bude prof. Mgr. Art. Irina Čierniková, ArtD., dekanka Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU Bratislava.  

Kasárne/Kulturpark, pavilón Papa - Kukučínova 2