Vedecký brloh sa bude konať tradične, poslednú májovú sobotu v mesiaci, 26. mája, od 14:00 do 16:00 hod. vo Výmenníku Obrody.

Vstupné: 1 €