Verejné obstarávanie

 

Predmet zákazky / názov: Pravidelné kontroly požiarno-technických zariadení a zabezpečovacích zariadení

Pridané: 18.09.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Predmet zákazky / názov: Oprava strechy – zatekanie okolo stresnych okien v budove Bravo (nová súťaž)

Pridané: 10.08.2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Predmet zákazky / názov: Oprava strechy – zatekanie okolo stresnych okien v budove Bravo

Pridané: 21.11.2019

Predmet zákazky / názov: Oprava podlahových krytín v budov Bravo a Steelpark

Pridané: 14.11.2019

Predmet zákazky / názov: Úprava webovej stránky www.k13.sk

Pridané: 30.09.2019

Predmet zákazky / názov: Úradná skúška zdvíhacieho zariadenia

Pridané: 03.09.2019

Predmet zákazky / názov: Komplexné technické a personálne zabezpečenie podujatia Revival fest 2019

Pridané: 09.08.2019

Predmet zákazky / názov: Špeciálna kamera č. 2

Pridané: 08.08.2019

Predmet zákazky / názov: Brána Firewall

Pridané: 07.08.2019

Predmet zákazky / názov: Wifi zariadenia s príslušenstvom

Pridané: 06.08.2019

Predmet zákazky / názov: Oprava strešného okna – oprava zatekania

Pridané: 05.08.2019

Predmet zákazky / názov: Oprava strešného plášťa Infocentra Delta

Pridané: 30.07.2019

Predmet zákazky / názov: Nájom skladových priestorov

Pridané: 25.07.2019

Predmet zákazky / názov: Záchranná služba na Leto v parku 2019

Pridané: 09.07.2019

Predmet zákazky / názov: Dozor pre Kunsthalle

Pridané: 09.07.2019

Predmet zákazky / názov: Komplexné technické a personálne zabezpečenie zastrešenia pódia na podujatie Leto v Parku


Predmet zákazky / názov: Videokamera 


Predmet zákazky / názov: Špeciálna kamera č.1


Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na predmet: