Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na predmet:


Predmet zákazky / názov: Špeciálna kamera č.1


Predmet zákazky / názov: Videokamera 


Predmet zákazky / názov: Komplexné technické a personálne zabezpečenie zastrešenia pódia na podujatie Leto v Parku


Predmet zákazky / názov: Dozor pre Kunsthalle

Pridané: 09.07.2019

Predmet zákazky / názov: Záchranná služba na Leto v parku 2019

Pridané: 09.07.2019