Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov

Mesto Košice prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá v zmysle VZN č.76. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rámci grantovej výzvy „Grantová schéma Košice“.

Pre zaradenie do databázy musí žiadateľ splniť nižšie uvedené podmienky:

Všeobecné podmienky zaradenia do databázy:

 1. Občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru
 2. Nezávislosť od správcu programu, t.j. odborník nie je v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere s príspevkovou organizáciou K13 – Košické kultúrne centrá
 3. Nestrannosť, t.j. odborník sa nepodieľal na príprave grantovej výzvy alebo jej schvaľovaní a nie je v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom pomere s nasledovnými inštitúciami:
 1. a) Mesto Košice
 2. b) K13 – Košické kultúrne centrá, p.o.
 3. c) Košický samosprávny kraj
 4. Ovládanie slovenského alebo českého jazyka.
 5. Bezúhonnosť.
 6. Počítačové zručnosti (ovládanie MS Excel a MS Word).
 7. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 8. Požadovaná prax v oblasti kultúrnych alebo kreatívnych odvetví (napríklad kultúrnych a spoločenských podujatí, nových médií, a pod.) najmenej 5 rokov.
 9. Účasť na aspoň piatich projektoch v oblasti kultúry alebo kreatívnych odvetví na úrovni riadenia projektu.

Povinne predkladané dokumenty

V rámci podávanej žiadosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

– Formulár žiadosti o zaradenie do databázy hodnotiteľov,

– Doklad preukazujúci požadované vzdelanie (kópia) alebo požadovanú prax,

– Profesijný štruktúrovaný životopis.

Vybraní hodnotitelia preukážu pred podpisom zmluvy výpis z registra trestov.

Žiadosti je potrebné predložiť do 25. 2. 2016 naskenované elektronicky na e-mailovú adresu: grantova.schema@k13.sk alebo poštou na adresu: K13 – Košické kultúrne centrá,

Kukučínova 2, 040 01 Košice.

 

Odmena

Odborník vykoná hodnotenie na základe zmluvy uzatvorenej s K13 – Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice. Maximálny počet odpracovaných hodín pri hodnotení jednej žiadosti o projekt sú 4 hodiny. Odmena za hodnotenie jednej žiadosti o projekt je 25,00 EUR.

Termín vykonania práce

Predpokladaný termín uzavretia zmluvy s hodnotiteľom: 29.02.2016

Predpokladaný termín ukončenia výkonu práce: do jedného mesiaca od uzavretia dohody.

Výberové kritériá

 1. Dĺžka praxe.
 2. Kombinácia odborných znalostí a skúseností.

Príspevková organizácia K13 – Košické kultúrne centrá si vyhradzuje právo požiadať žiadateľa o poskytnutie dodatočných informácií.

O výsledku posúdenia žiadosti bude žiadateľ informovaný elektronicky.

 

Viac informácií a všetky prílohy nájdete na stránke Grantová schéma 2016.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.