Zámer prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Košice

Zámer prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Košice zvereného príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá v zmysle § 9 a) zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice, zvereného príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá priamym prenájmom žiadateľom:

prenájom časti budovy Bravo SO02 (miestnosť 01.05), Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice o výmere 31,11 m², ktorá sa nachádza na parcele registra C-KN č. 1542/25, súpisné č. 81 v kat. území Skladná

a) za účelom organizácie a vykonávania kultúrno-spoločenských aktivít a činností

b) na dobu určitú – jeden rok

c) nájomné: 160 €/mesačne.

K uvedenej nehnuteľnosti môžu záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 14. 11. 2019. Cenovú ponuku je potrebné zaslať písomne na adresu: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice, resp. osobne na sekretariát s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“ alebo elektronicky na office@k13.sk .

Bližšie informácie na tel. kontaktoch: 055 30 09 110, 0908 965 243, 055 30 09 102

V Košiciach dňa:  31. 10. 2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.