Zámer prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Košice

Zámer prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Košice, zvereného do správy príspevkovej organizácii K13 – Košické kultúrne centrá v zmysle § 9 a) zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí priamym prenájmom žiadateľom:

1. prenájom časti budovy Bravo SO02 (miestnosť 4.08), Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice o výmere 181,83 m², ktorá sa nachádza na parcele registra C-KN č. 1542/25, súpisné č. 81 v kat. území Skladná
a) za účelom organizácie tanečných a pohybových aktivít a workshopov
b) na dobu určitú – jeden rok
c) nájomné: 750 €/mesačne

2. prenájom časti budovy Bravo SO02 (miestnosť 4.09), Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice o výmere 83,53 m², ktorá sa nachádza na parcele registra C-KN č. 1542/25, súpisné č. 81 v kat. území Skladná
a) za účelom organizácie tanečných a pohybových aktivít a workshopov
b) na dobu určitú – jeden rok
c) nájomné: 340 €/mesačne

3. prenájom časti budovy Bravo SO02 (miestnosti 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12), Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice o výmere 348,34 m², ktorá sa nachádza na parcele registra C-KN č. 1542/25, súpisné č. 81 v kat. území Skladná. Možnosť prenájmu od 1. 1. 2020
a) za účelom výkonu všestrannej činnosti zameranej na organizáciu kultúrno–spoločenských a vzdelávacích aktivít
b) na dobu určitú – jeden rok
c) nájomné: 1 530 €/mesačne

4. prenájom časti budovy Bravo SO02 (miestnosti 2.20, 2.21, 2.22), Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice o výmere 378,88 m², ktorá sa nachádza na parcele registra C-KN č. 1542/25, súpisné č. 81 v kat. území Skladná
a) za účelom výkonu všestrannej činnosti zameranej na organizáciu kultúrno–spoločenských a vzdelávacích aktivít
b) na dobu určitú – jeden rok
c) nájomné: 1 794 €/mesačne

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 28. 10. 2019. Cenovú ponuku je potrebné zaslať písomne na adresu: Kasárne /Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice, resp. osobne na sekretariát s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“ alebo elektronicky na office@k13.sk .

Bližšie informácie na tel. kontaktoch: 055 30 09 110, 0908 965 243, 055 30 09 102

V Košiciach dňa:  10.10.2019

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.