Zdena Kolečková a Michaela Thelenová rozvíria prach v medzerách

Výstava Prach v medzerách/Dust in the Gaps, ktorá bude sprístupnená verejnosti v Kunsthalle/Hale umenia od 15. marca do 24. apríla, predstaví dve neprehliadnuteľné autorky, reprezentujúce silnú generáciu českého výtvarného umenia, Zdenu Kolečkovú a Michaelu Thelenovú. Ich prezentácia predstavuje retrospektívny pohľad umelkýň, ktoré spája fenomén tzv. ústeckého neokonceptuálneho okruhu.

Na umeleckú scénu nastúpili v 90. rokoch 20. storočia a postupne sa etablovali v prostredí severočeského mesta Ústí nad Labem. Vo svojej práci dlhodobo tematicky čerpajú práve z protikladnej atmosféry tohto mesta i priľahlej industriálnej podkrušnohorskej aglomerácie, ktorá je určovaná dramatickými dejinnými udalosťami druhej polovice 20. storočia, a zároveň s procesom nedokončenej spoločenskej transformácie po roku 1989.

Odsun sudetských Nemcov, strata prirodzenej historickej pamäte miest i krajiny ako celku, drastická priemyselná exploatácia tohto územia v dobe komunistického režimu, dysfunkcia spoločenských a ekonomických systémov v rámci posttotalitného obdobia i súčasná hlboká hospodárska stagnácia, sprevádzaná fenoménmi sociálneho vylúčenia, extrémneho nacionalizmu a rasovej xenofóbie. To sú inšpiračné okruhy, vymedzujúce celkové paradigma tvorivého smerovania oboch autoriek i zacielenie ich umeleckých realizácií.

„Zdena Kolečková a Michaela Thelenová na pôdoryse výstavy, pripravenej pre Kunsthalle/Halu umenia v Košiciach, dvojhlasom rozprávajú spoločný príbeh. Každá pritom špecifickým akcentom odhaľuje hlboký zmysel našej pamäti, pričom prach, usadený v medzerách spomienok, víri význam jeho obnovovania v rozlohe neistej prítomnosti,“ vyjadril sa kurátor výstavy Michal Koleček.

Zdena Kolečková k reflexii konkrétnych tém pristupuje z pozície sústredenej na širší socio-kultúrny kontext. Nezriedka kombinuje zdanlivo lyrizujúcu estetiku jemných monochrómnych malieb, podmanivo farebných veľkoformátových fotografií, osobne ladených textov či intimitu navodzujúcich inštalácií s kritickými občianskymi postojmi a nekompromisnými angažovanými komentármi, ktoré odhaľujú defektívne spoločenské procesy, a tiež zodpovednosť každého jedinca tvárou v tvár ich deštruktívnym dopadom.

Určujúcim princípom vyjadrovacej stratégie Michaely Thelenovej je koncentrovaný záujem o tvorivú interaktivitu s najbližším okolím. Atmosféra severočeského pohraničia sa v jej práci odráža akosi mimovoľne v hlbokých citových väzbách, vychádzajúcich z vlastného rodinného zázemia. Autorkine fotografické cykly približujú problematiku partnerstva, materstva, výchovy a medzigeneračných vzťahov, často dynamizovanú genderovými premenami a zasadzujú ju do vykorenenej suburbánnej krajiny bývalých Sudet, nezadržateľne intoxikovanej deštruktívnymi globalizačnými procesmi.

Výstavu Prach v medzerách podporila Fakulta umenia a dizajnu Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.